In 1996 werd de Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexander Techniek (NeVLAT) opgericht. De NeVLAT functioneert in een samenwerkingsverband met vijftien nationale zusterorganisaties uit vijftien verschillende landen. De NeVLAT heeft momenteel ca. 80 leden. De NeVLAT is een beroepsvereniging in ontwikkeling en draagt zorg voor de regulering van het beroep van leraar in de Alexander Techniek in Nederland. Klik hier om de statuten van de vereniging in te zien. De NeVLAT hecht groot belang aan hoge kwaliteitsnormen in het Alexander Techniek werk. De NeVLAT werkt aan het bekend worden van de Alexander Techniek.

De NeVLAT brengt haar beroepsregister, de ‘NeVLAT Lijst van Leraren’ uit met door haar erkende gecertificeerde leraren in de Alexander Techniek die huidig lid zijn van de NeVLAT. Aan de leraren op deze lijst worden onder meer de volgende eisen gesteld:

  • Zij dienen een mede door de zusterorganisaties erkende dagopleiding te hebben gevolgd. De opleiding tot leraar in de Alexander Techniek duurt drie jaar en bestaat uit tenminste 1600 uren dagonderwijs. Er zijn internationale afspraken wat betreft verdere eisen. Een en ander is terug te vinden in de statuten van de NeVLAT.
  • Zij dienen zich te houden aan de door de NeVLAT ontwikkelde gedragscode, klachtenregeling en klachtformulier voor leraren in de Alexander Techniek.
  • De NeVLAT stimuleert haar leden om zich te blijven ontwikkelen in hun deskundigheid en om de ontwikkelingen in het beroepsveld bij te houden.
  • De NeVLAT werkt aan verdere ontwikkeling van haar Kwaliteitsbeleid. Daartoe organiseert NeVLAT een aanbod van na- en bijscholing. De NeVLAT stimuleert haar leden om zich te blijven ontwikkelen in hun deskundigheid en de ontwikkelingen in het beroepsveld bij te houden.

De NeVLAT functioneert in een samenwerkingsverband met vijftien nationale zusterorganisaties uit vijftien verschillende landen. Kijk voor meer informatie over onze zusterverenigingen op de website van ATAS (Alexander Technique Affiliated Societies):

www.alexandertechniqueworldwide.com

Klachten

NeVLAT leraren zijn gehouden aan de gedragscode en klachtenregeling van de beroepsvereniging.

Bij onvrede kunt u zich in eerste instantie wenden tot uw leraar. Direct contact met uw leraar is het meest effectief en is daarom de eerste stap in NeVLAT’s klachtenprocedure. Het kan daarbij van belang zijn om uw klacht op schrift te stellen. Probeer daarin te formuleren wat u veranderd zou willen zien. Dit helpt u en uw leraar te communiceren.

Als contact met uw leraar niet mogelijk is, of niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u uw klacht indienen bij de NeVLAT.

NeVLAT verzoekt u uw klacht in te dienen binnen een jaar na uw laatste bij de leraar gevolgde les. Bij een klacht biedt NeVLAT bemiddeling aan. Is bemiddeling niet gewenst of niet succesvol, dan volgt behandeling van uw klacht door een klachtencommissie.

Hoe u uw klacht precies indient en welke stappen er kunnen volgen, kunt u lezen in artikel 8 t/m 11 van de klachtenregeling. Wilt u een klacht indienen? Gebruik dan het klachtformulier.

 

Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexander Techniek (NeVLAT)

Postadres:
Nieuwe Leliestraat 141 HS
1015 SN Amsterdam
info@alexandertechniek.nl

Kamer van Koophandel: 405 39 104
IBAN: NL70TRIO 0197884695