Houding en ademhaling

Een mooiere en meer ontspannen houding is vaak het gevolg van het in praktijk brengen van de Alexander Techniek. Er is in een les veel aandacht voor hoe je het meest efficiënt en moeiteloos kunt zitten en staan. Het verbeteren van je houding en je manier van bewegen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, waarbij de leraar goed in de gaten houdt of een verandering gunstig is voor het gehele lichaam en niet slechts voor een gedeelte van je lijf. Met Alexander Techniek verbetert de coördinatie van je gehele lichaam doordat je overbodige spierspanning leert loslaten en zo voorkomt dat de ademhaling wordt vastgezet.

Je leert patronen die je in de weg zitten herkennen, voorkomen en transformeren. Door het nemen van korte pauzes sta je stil bij wat er gebeurt en wordt je je bewuster van gewoonte patronen waar je je eerst niet bewust van was. En vervolgens kun je kiezen hoe je het anders wilt!

Van een leerling

‘Het mooie van deze techniek is, dat je het kunt leren, en ook dat hierdoor de manier waarop je mentaal in het leven staat, verandert! Je schiet niet zo vaak meer in de reactie, als je oefent in het nemen van rustmomenten. Ook als het om verbaal reageren gaat (‘het korte lontje’).’

Zelfontwikkeling

Wanneer je goed in balans bent, ben je beter bestand tegen allerlei stressfactoren. Alexander Techniek is een krachtig hulpmiddel voor het bereiken van deze balans, via het vergroten van je zelfkennis. Door middel van het beoefenen van Alexander Techniek, word je je steeds opnieuw bewust van hoe je de dagelijkse dingen precies doet en wat je gedachten daarbij zijn. Je ontdekt nieuwe mogelijkheden om te bewegen en andere manieren om tegen kwesties aan te kijken.

Tijdens de lessen werk je aan je zelfbewustzijn en realiseer je je dat je over de mogelijkheid beschikt om automatismen te doorbreken. Onbewust ingeslopen blokkades in je manier van denken en bewegen worden stukje bij beetje opgeheven. Zo verminder je de hoeveelheid stress in je lichaam en geest. Dit geeft enorm veel. Veel mensen die Alexander Techniek beoefenen, merken tot hun verrassing dat de techniek zo veelomvattend is, dat het doorwerkt in bijna alle aspecten van hun leven.

Ademen

Ademen

Onze ademhaling is van fundamenteel belang voor ons lichamelijk functioneren. In onze hersenen wordt automatisch geregistreerd hoeveel zuurstof er in onze longen aanwezig is. Als er te weinig zuurstof voorhanden is, wordt er een impuls naar ons middenrif gestuurd dat het moet samentrekken. Hoe meer ontspannen je bent, hoe makkelijker dit proces verloopt. Vrij bewegen resulteert in een vrije ademhaling en vice versa. Alexander Techniek gaat hierbij uit van het principe dat het bij doeltreffend ademhalen vooral een kwestie van ‘laten’ in plaats van ‘doen’.

De meeste mensen ademen ongeveer 17 keer per minuut. Bij elkaar opgeteld is dat rond de 25.000 keer per dag. De meeste mensen nemen hun ademhaling voor lief, de mensen die hun ademhaling inzetten voor professioneel gebruik (publieke sprekers en musici) daargelaten.

De ademhaling is een onwillekeurige beweging, maar het is verbazingwekkend hoezeer je hem kunt verstoren. Als je je nekspieren spant en je hoofd op de nek vastzet, dan heeft dat gevolgen voor je hele rug, ribbenkast en middenrif. Hoe meer spanning hier aanwezig is, hoe minder ruimte er is over is om vrij adem te halen. Ook hebben overbodige spanning in de buik en tussenribspieren direct gevolg voor de kwaliteit van onze ademhaling.

Alexander Techniek leert je los te laten wat in de weg zit, waardoor de ademhaling zich zal verdiepen en rustiger zal worden. In het dagelijks leven heeft een rustige ademhaling een gunstige invloed op het verminderen van stress.

De Alexander Techniek is zeer populair onder musici omdat een vrije ademhaling de kwaliteit van de klank en prestatie positief beïnvloedt. Bovendien kan een goede ademhaling podiumangst doen verminderen.

Lerares: Ah Lim Chung