Lerarenopleiding

De opleiding tot leraar Alexander Techniek duurt drie jaar en bestaat uit tenminste 1600 uur dagonderwijs door speciaal daartoe gekwalificeerde leraren. In Nederland zijn drie lerarenopleidingen aangesloten bij en erkend door de NeVLAT. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de opleidingen zelf.

Alexander Techniek Centrum Amsterdam

Tessa Marwick en Paul Versteeg
Javakade 510
1019 SC Amsterdam
Telefoon: 06 232 21 377
marwickversteeg@gmail.com
www.atca.nl

Alexander Techniek Opleiding Nederland

Arie Jan Hoorweg
Straat van Gibraltar 34
1183 GW Amstelveen
Telefoon: 020 6452916
alexandertechniek@hoorweg.demon.nl
www.alexandertechnique.nl

Awareness Teaching Center Nijmegen

Nadia Kevan
Wedesteinbroek 1402
6546 RN Nijmegen
Telefoon: 024 854 2097
onelife@nadiakevan.eu
www.atcn.eu