Alexander Techniek nu bewezen positief effect bij chronische nekpijn.

Lessen Alexander Techniek (AT) en acupunctuurbehandelingen hebben een positief effect bij chronische nekklachten. Dit effect is ook een jaar na de lessen nog aantoonbaar. Dat blijkt uit een klinisch wetenschappelijk gerandomiseerd onderzoek onder 517 deelnemers, gepubliceerd op 3 november jl. in de “Annals of Internal Medicine”. Het driejarige onderzoek werd uitgevoerd aan de universiteit van York, Engeland.

De mate van nekpijn werd vastgesteld door middel van de NPQ (Northwick Park Questionnaire). De NPQ werd op 4 verschillende tijdpunten gemeten: voor de lessen (baseline) en na 3, 6 en 12 maanden. De 517 patiënten werden verdeeld in 3 groepen: 1) Alexander Techniek, 2) acupunctuur en
3) de standaardbehandeling van de huisarts.

In zowel de Alexander Techniek groep (deelnemers kregen 14 lessen, gegeven door AT leraren uit Engeland; aangesloten bij de beroepsvereniging STAT) als de acupunctuur groep (10 behandelingen) werd de pijn met meer dan 30% gereduceerd, gemeten na 12 maanden. De groep die de standaardbehandeling (medicatie en fysiotherapie) van de huisarts kreeg, liet geen klinisch relevante verbetering zien.

In zowel de Alexander Techniek groep als de acupunctuur groep werden geen nadelige bijwerkingen vastgesteld.

Het volledige onderzoek is terug te vinden op: http://annals.org/article.aspx?articleid=2467961

 

Groot wetenschappelijk onderzoek naar chronische lage rugpijn

In het gezaghebbende British Medical Journal [1] (overgenomen door het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde [2]) is in 2008 een gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van Alexander Techniek op ernstige aspecifieke chronische rugklachten gepubliceerd.

Aan het onderzoek deden 579 rug patiënten mee, verdeeld over drie groepen:

– een groep kreeg Alexander Techniek lessen,
– een groep massage,
– en de controle groep kreeg de standaard behandeling van de huisarts.

Daarnaast kreeg de helft van de patiënten de opdracht een half uur per dag te wandelen.

De kwaliteit van het onderzoek (de hoeveelheid rug patiënten en controle groepen, de verscheidenheid aan metingen, het niveau van het wetenschappelijk tijdschrift dat het publiceert), was uitstekend.

De twee beste resultaten, gemeten een jaar na het onderzoek:

24 lessen Alexander Techniek hadden verreweg het beste resultaat:

patiënten hadden nog maar 3 dagen per maand rugpijn tegenover 21 dagen per maand rugpijn in de controle groep en de massage groep: een verbetering van maar liefst 85%. Ook het functioneren verbeterde met 42% (gemeten met de Rolland Disability Score). In de massage en controle groep was geen significante verbetering.

– Het een na beste resultaat hadden 6 lessen Alexander Techniek gecombineerd met elke dag een half uur wandelen. Dit was ongeveer 70% zo effectief als alleen 24 lessen Alexander Techniek.

Een vervolgstudie in het British Medical Journal wees vervolgens uit dat de Alexander Techniek ook kosten effectief is.[3]

[1] Paul Little et. al., Randomised controlled trial of Alexander technique lessons, exercise, and massage (ATEAM) for chronic and recurrent back pain, BMJ 2008;337:a884

[2] Ned Tijd geneeskd. 2008 22 november;152(47)

[3] Sandra Hollingsworth et al., Randomised controlled trial of Alexander technique lessons, exercise, and massage (ATEAM) for chronic and recurrent back pain: economic evaluation, BMJ 2008;337:a2656

Onderzoek Urologie; The Impact of the Alexander Technique in Improving (the surgeon’s) Posture during Minimally Invasive Surgery

Oktober 2010 is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Alexander Techniek op de prestaties en de lichaamshouding van urologen tijdens het opereren. Het onderzoek is gedaan in het Cincinatti Children’s hospital in de VS. Aangetoond werd dat de Alexander Techniek het opereren ergonomisch verbetert, opereren vergemakkelijkt en versnelt, waardoor fouten eventueel voorkomen kunnen worden. Het is de bedoeling de Alexander Techniek onderdeel te maken van het curriculum van urologen in opleiding. Klik voor het volledige artikel hier.

Onderzoek naar ‘postural tone through Alexander Technique training’

T.Cacciatore en V.S.Gurfinkel publiceerden in 2010 een artikel over dynamische spiertonus in het blad ‘Human movement science’. De auteurs concludeerden dat individuen hun spiertonus dynamisch konden leren reguleren door het trainen in de Alexander Techniek. Dynamische spiertonus kan beweging erg vergemakkelijken. Klik hier voor het volledige artikel.

Onderzoek ‘naar de beweging van zitten naar staan in Alexander Techniek beoefenaars’

T.Cacciatore en V.S.Gurfinkel publiceerden in 2011 een artikel over de beweging van zitten naar staan door Alexander Techniek beoefenaars in ‘Human movement science’.

De onderzoekers bestudeerden de simpele beweging van het opstaan uit een stoel door een groep Alexander Techniek leraren te vergelijken met een ongetrainde groep. De onderzoekers gebruikten Video tracking technologie, samen met force plates onder de voeten om de beweging van de wervelkolom en de grote gewrichten, evenals de overdracht van kracht en impuls aan de vloer te bepalen.

De resultaten laten zien dat de Alexander Techniek docenten een fundamenteel andere coördinatie strategie gebruiken om op te staan. Deze strategie houdt in dat de wervelkolom lang gehouden wordt en dat de heupen vrijer gelaten worden om te bewegen. Het resultaat is een soepele beweging waarbij het gewicht voortdurend, in plaats van plotseling, naar de voeten overgebracht wordt.

De onderzoekers denken dat deze aanpak ouderen en Parkinson patiënten, die mogelijk moeite hebben met opstaan, kunnen helpen. Ze speculeren verder dat de bewegings-strategie van de Alexander Techniek leraren een efficiëntere overdracht van energie door het lichaam kan bewerkstelligen. Deze vaardigheid kan fundamenteel zijn voor het oplossen van veel coördinatie problemen.

Verder onderzoek

Een samenvatting van veel wetenschappelijk onderzoek naar Alexander Techniek is te vinden op:

www.alexandertechnique.com/research.htm

De volgende onderzoeken zijn onder andere nog te vinden op deze site:

  • Enhanced respiratory muscular function without exercises
  • Randomized controlled trial of the Alexander Technique for Idiopathic Parkinson’s disease
  • Functional Reach Improvement in Normal Older Women After Alexander Technique Instruction
  • Effects of Alexander Technique on Muscle Activation During a Computer-Mouse Task: Potential for Reduction in Repetitive Strain Injuries