Wie is F.M. Alexander?

F.M. Alexander

De Alexander Techniek werd rond het jaar 1900 ontwikkeld door de Australische acteur F.M. Alexander. Alexander was een getalenteerde toneelspeler en leek voorbestemd voor een glansrijke carrière. Totdat hij tijdens zijn toneelspel hees werd, en uiteindelijk zelfs zijn stem verloor.

Vele doktersbezoeken volgden. Er was echter niemand die hem kon helpen. Alexander was dus op zichzelf aangewezen en besloot tot een lange periode van introspectie, waarin hij trachtte de oorzaak van zijn stemverlies te achterhalen.

Na een uitgebreide observatie ontdekte hij dat zijn heesheid werd veroorzaakt doordat zijn nek, hoofd en rug niet met elkaar in balans waren. Hij spande zijn nekspieren te hard aan en hield zijn hoofd te ver naar achteren en naar beneden. Dit belemmerde een goed functioneren van zijn stembanden. Hij ontdekte nog een aantal andere gewoontepatronen bij zichzelf die zijn spel in de weg zaten.
Een periode van oefenen volgde. In het begin zonder succes. Alexander merkte dat hij weinig resultaat boekte door zich te verzetten tegen zijn onbewuste gewoontepatroon. Telkens viel hij weer terug.

Hij ging verder met zijn observaties. Hij realiseerde zich dat zijn probleem niet alleen van fysieke aard was, maar dat ook mentale en emotionele factoren een rol speelden. Hij merkte dat zijn lichaam en geest dusdanig met elkaar verbonden waren, dat alles wat hij deed, dacht en voelde, tot uiting kwam in zijn manier van bewegen. Met dit inzicht verscherpte hij zijn aandacht en verbeterde uiteindelijk zijn hele balans en coördinatie.

Alexander ontdekte dat hij met zijn benadering niet alleen zijn stemprobleem genas, maar dat deze ook een positief effect had op zijn algehele gezondheid en welbevinden. Vervolgens signaleerde hij dat meer mensen om hem heen hun natuurlijk functionerende balans waren kwijtgeraakt. Dit was voor hem de aanleiding om zich te gaan toeleggen op het delen van zijn kennis.

In 1904 verhuisde hij naar Londen om zijn technieken onder de aandacht te brengen. Hij kreeg steun van enkele vooraanstaande medici, filosofen, wetenschappers, Nobelprijswinnaars en kunstenaars. In 1939 richtte hij de eerste lerarenopleiding Alexander Techniek op.

Foto’s: The Society of Teachers of the Alexander Technique, London.

‘Word je bewust van het belang van eerst denken en dan doen. Neem voldoende rust voordat je reageert. Neem het beeld van je voorgenomen handeling in gedachten, daarna gaat de rest vanzelf. Je geeft richting aan je spel en je verbruikt niet meer energie dan nodig is.’